Spotkania: zawieszono

Klasa 3 gimnazjum

Informacje dla klasy III gimnazjum

Strona do logowania się w systemie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych:https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

W razie jakichkolwiek problemów będziemy rozmawiać w szkole ;)

Informatyka

POPRAWY:

ACCESS:

HTML :

WORD :

SPRAWDZIAN

KARTKÓWKA

Sprawdzian z MS Word

Poprawa z e sprawdzian wiadomości z GIMP TUTAJ OBRAZ GRAFICZNY TUTAJ

Sprawdzian 3 , sprawdzian 2.

Zadanie z WORDA - stare tutaj.

POPRAWA z WORDA

KARTKÓWKA

 

Matematyka

Zadania 1. Z funkcji trygonometrycznych można ściągnąć TUTAJ.

Praca domowa z funkcji trygonometrycznych TUTAJ.

Zadania dodatkowe dla wybrańców (numery: ) to zadania z książki strona 207 zadanie 4 oraz  strona 211 zadanie 8 i 9.

8.05.2014 Poprawa sprawdzianu z matematyki - Statystyka i prawdopodobieństwo.

Praca domowa z matematyki na 10.03.2014 proszę pobrać tutaj.

Oceny ze sprawdzianu z figur płaskich można pobrać tutaj. Hasło jest bez spacji i bez polskich znaków diaktytycznych (np ą=a itp.)

Zadania do powtórek z matematyki można pobrać - tutaj.

Fizyka

05.05.2014 Sprawdzian z optyki

Materiał do powtórek i kartkóki z fizyki jest  do pobrania TUTAJ

Zadania dodatkowe z fizyki dla osób które są na granicy i ocena z aktywności da możliwość lepszej oceny półrocznej - można pobrać.

Harmonogram doświadczeń fizycznych:

Data doświadczenia

Numery z dziennika lekcyjnego

12.05.2014

19., 1., 13., 15., 18.

19.05.2014

10., 11., 9., 12., 3.

26.05.2014

4., 8., 16., 17., 2.

2.06.2014

5., 6., 14., 7.


 

 

 

Strona wykonana w ramach zajęć w projekcie "Studia podyplomowe dla nauczycieli fizyki w zakresie doskonalenia działalności pozalekcyjnej"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl)